REZERWAT POKAZOWY ŻUBRA

Jest on położony przy szosie Hajnówka-Białowieża. W rezerwacie, w warunkach zbliżonych do naturalnych, można podziwiać żubry, koniki polskie typu tarpana, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym), wilki oraz rysia. Rezerwat pokazowy służy również edukacji przyrodniczej młodzieży szkolnej odwiedzającej Białowieżę